Besplatna dostava za sve narudžbe iznad 100,00 €!

Uvjeti kupnje

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internet stranicama.Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je Fripo-Saan d.o.o. WEB SHOP, Ilica 127 ,Zagreb, OIB: 12809200422,a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju.

Informacije o rješavanju online sporova u okvirima EU regulacije potražite na linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

Sve su cijene izražene u kunama i uključuju PDV.

Naručivanje

Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Minimalni iznos internet narudžbe je 3,98 (uključujući PDV).

Načini plaćanja

Plaćanje pouzećem; plaćanje dostavljaću kod preuzimanja pošiljke. Uplate također možete izvršiti općom uplatnicom (na šalteru pošte, Fine, banke,internet bankarstvom i sl). prema predračunu. Za takvu vrstu plaćanja molimo da kontaktirate trgovinu na tel 01/3771-030.

Od sada sigurno plaćanje karticama preko CorvusPay usluge

Posebno za vas sa novim internet stranicama uveli smo mogućnost kartičnog plaćanja preko CorvusPay. CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Moguće je plaćati jednokratno ili na rate, kako imate dogovoreno sa svojom bankom.

Više informacija o Corvuspay usluzi plaćanja potražite na stranicama https://www.corvuspay.com/

Potvrda narudžbe

Obavijest o potvrdi naružbe Kupac će primiti e-poštom nakon obavljene kupnje koja sadrži sve zakonom propisane detalje.

Dostava

Dostava proizvoda vrši se dostavnom službom GLS ili vlastitom dostavom u okviru 2-5 radnih dana. Subota i nedjelja nisu uključene u vrijeme dostave.Rok počinje od trenutka kada Fripo-Saan d.o.o. primi narudžbu putem web shopa ili primi uplatu na svoj žiroračun ako se radi u narudžbi putem predračuna

Ukoliko naručeno nije na raspolaganju, Prodavatelj će kupca obavijestiti (pismenim putem ili telefonski) o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. Odluči li se Kupac na otkazivanje narudžbe, prodavatelj će mu vratiti novac najkasnije u roku od 30 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.
Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 30 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od poštanske službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska.

Poštarina

Troškove poštarine snosi Kupac. Prilikom povrata naručenog artikla Kupac snosi trošak povrata. Ukoliko je učinjena pogreška od strane Fripo-Saan-a ili se radi o greški na samom artiklu, troškove povrata snosi Prodavatelj. Troškovi dostave iznose 5.50 Eur po paketu.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Povrat/Reklamacije

Kupac ima pravo na povrat/reklamaciju robe u roku od 14 dana ukoliko naručeni artikl ne odgovara.

Reklamacije se (sukladno članku 10 ZZP  zaprimaju pismenim putem na mail: fripo.saan@gmail.com ili na adresu Fripo-Saan d.o.o., Ilica 127, 10090 Zagreb – Za web shop.

Prilikom povrata naručenog artikla kupac snosi trošak povrata. Ukoliko je učinjena pogreška od strane tvrtke Fripo-Saan d.o.o. ili se radi o greški na naručenom artiklu, troškove povrata snosi Fripo-Saan d.o.o.
U slučaju povrata/reklamacije, Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Prodavatelju. Prodavatelj je dužan u roku od 30 dana od dana primitka pisane reklamacije Kupcu popraviti ili zamijeniti proizvod ili vratiti Kupcu cjelokupan plaćeni iznos uvećan za zatezne kamate, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu ugovora.

Raskid ugovora

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, članku 72, svaki je potrošač u mogućnosti raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku 14 dana

Obrazac za raskid ugovora nalazi se na linku.

Jamstvo za materijalni nedostatak

Prema zakonu EU-a Prodavatelj je odgovoran za materijalni nedostatak proizvoda, odnosno na nesukladnost koja postane očita u roku od 2 godine od dana primitka robe

Materijalni nedostatak postoji:

1) ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet

2) ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata

3) ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane

4) kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti

5) ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),

6) ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji

7) ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu. (ZOO, Članak 401.)

Vidljivi nedostaci

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak. (ZOO, Članak 403.)

Kad je zbog nekog nedostatka došlo do popravka stvari, isporuke druge stvari, zamjene dijelova i slično, navedeni rokovi počinju teći od predaje popravljene stvari, izvršene zamjene dijelova i slično. (ZOO, Članak 405.)

Skriveni nedostaci

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

Kad je zbog nekog nedostatka došlo do popravka stvari, isporuke druge stvari, zamjene dijelova i slično, navedeni rokovi počinju teći od predaje popravljene stvari, izvršene zamjene dijelova i slično. (ZOO, Članak 405.)

Djelomični nedostaci

Kad samo dio predane stvari ima nedostatke ili kad je predan samo dio stvari, odnosno manja količina od ugovorene, kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine što nedostaju.

Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu, ili ako kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar ili količinu u cjelini. (ZOO, Članak 414.)

Pravo na izmjenu ili povrat

U iznimnim situacijama kada naručeni artikl nismo u mogućnosti isporučiti, zadržavamo pravo uz Vašu suglasnost isporučiti zamjenski artikl koji cijenom odgovara naručenom ili možemo stornirati Vašu narudžbu. U pojedinim slučajevima, pogotovo kod artikla na akciji, moguće je da neki od naručenih artikla nismo u mogućnosti isporučiti te da je naručeni artikl rasprodan o čemu ćemo Vas obavijestiti putem e-maila.

Zaštita privatnosti

Fripo-Saan d.o.o. web shop se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne osnovne podatke o kupcima/korisnicima koju su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za makretinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici Fripo-Saan d.o.o. a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

VIše o Zaštiti privatnosti i Pravilima Kolačića možete pronaći na linku

Napomena: Zadržavamo pravo pogrešaka u opisima ili fotografijama artikala.